ว่านพญามือเหล็ก


ว่านพญามือเหล็ก มีลักษณะลำต้นเหมือนไพล ใบเหมือนขมิ้น ใบสีเขียว หัวมีกลิ่นคล้ายไพลและมีรสร้อน เนื้อภายในหัวมีสีเหลือง


วิธีปลูก ว่านชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนและดินร่วนปนทราย สามารถปลูกลงในดินหรือปลูกในกระถาง หากต้องการใช้หัวหรือแง่งต้องปลูกลงดินจึงจะได้ผลผลิตมากกว่า หลังจากนั้นทำการรดน้ำทุกวันในเวลาเช้าและเย็น อย่าให้น้ำขังเพราะจะทำให้หัวว่านเน่า มีความเชื่อว่าการปลูกว่านชนิดนี้ควรปลูกในวันพฤหัสจึงจะดีและเสกด้วยคาถานะโมพุทธายะ 3 คาบทุกครั้งที่ทำการรดน้ำ มีรายงานวิจัยเรื่องการปลูกว่านพญามือเหล็กนอกฤดูโดยทำการวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (การทดลองซึ่งมีความผันแปรของสิ่งทดลองเพียงทางเดียว) พบว่า การกระตุ้นหัวว่านพญามือเหล็กในอุณหภูมิ 8oC เป็นเวลา 96 ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาปลูกในแปลงทำให้ว่านสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด


ประโยชน์ แพทย์แผนโบราณใช้ว่านชนิดนี้รักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมตามข้อ มือตายเท้าตาย อาการอัมพาต โดยนำหัวว่านสดมาโขลกให้ละเอียดผสมกับสุราขาว 40 ดีกรี พอกบริเวณที่ปวด มีความเชื่อว่าขณะทำการรักษาหากเสกคาถา พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ร่วมด้วยจนกว่าการรักษาจะแล้วเสร็จจะทำให้การรักษาในครั้งนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด


เอกสารอ้างอิง

ขุมทรัพย์ว่านไทย. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 11/2555.

ชุมนุมว่านยาและไม้มงคล. รังว่านปากช่อง. สำนักพิมพ์หอมุดกลาง 09. 2524.

นิตยา บุญทิม, อนุชา รักสันติ, ชินกฤต สุวรรณคีรี และสมภพ บุญทิม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11.วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560, กรุงเทพ.ร่วมแสดงความคิดเห็น