เชิญร่วมชมการประกวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในการออกร้านแสดงสินค้า ครั้งที่ 2 "อัตลักษณ์ภาคเหนือ Thai Promp Di Promp" วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
##ขอเชิญร่วมชมการประกวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
##และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากผู้ประกอบการ OTOP มากกว่า 50 ราย ในงานออกร้านแสดงสินค้า ครั้งที่ 2 "อัตลักษณ์ภาคเหนือ Thai Promp Di Promp"
##ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ตามเวลาเปิดและปิดทำการของศูนย์การค้า)

								

เอกสารประกอบ

otop2.jpg